Articole științifice

Redactarea articolelor științifice nu este niciodată o sarcină simplă. Pentru a scrie chiar și un articol simplu, autorul trebuie să dețină cunoștințe semnificative despre subiect și, ceea ce este mai important, să efectueze cercetări suficiente pentru a aduna suficiente informații despre subiectul ales. Inutil să spunem, este nevoie de timp și necesită abilități extracurriculare.

Precizie și claritate

în redactarea articolului științific

Caracteristica cea mai importantă a cercetării ştiinţifice este precizia. Similar, caracteristica primordială a scrierii ştiinţifice ar trebui să fie claritatea.

Autorii ar îmbunătăţi substanţial calitatea unui articol ştiinţific şi şansele lui de a fi acceptat spre publicare dacă ar acorda scrierii articolului aceeaşi atenţie ca şi realizării studiului.

Planificarea studiului și documentarea

Planificarea studiului

Scrierea unui articol de calitate începe o dată cu planificarea studiului. Această abordare îl forţează pe autor să îşi organizeze ideile şi să descopere elementele pe care nu le înţelege încă.

Notițe

Luaţi cât mai multe notiţe, chiar mai multe decât credeţi că vă vor folosi. Le puteţi găsi utile pe parcursul studiului. Faceţi copii ale articolelor care vă sunt utile şi numerotaţi-le. Aceasta vă va ajuta la întocmirea bibliografiei.

Alegerea jurnalului

Verificaţi dacă un jurnal este potrivit nevoilor dumneavoastră, ţinând cont de câteva elemente: dacă este sau nu un jurnal fundamental, dacă tema dumneavoastră este inclusă în domeniul de interes al jurnalului.

Formatul științific

Formatul ştiinţific permite studierea articolelor pe diferite nivele: unele persoane citesc doar titlurile pentru a-şi face o părere despre informaţia cuprinsă în articole. Alţii citesc doar titlul şi rezumatul.

Calitatea de autor

Calitatea de autor va fi atribuită numai pentru contribuţii substanţiale în: concepţia şi proiectarea sau analiza şi interpretarea datelor, schiţarea articolului sau revizuirea critică a conţinutului său intelectual, aprobarea variantei finale a articolului, care va fi publicată.

Rezumatul

Rezumatul unui studiu original va prezenta problema abordată, metodele folosite pentru rezolvarea acesteia, principalele rezultate şi concluzii. Nu vor fi incluse în rezumat tabele, grafice sau trimiteri către ele. Rezumatul unui referat va descrie tema abordată, scopul referatului, principalele surse studiate şi concluziile.

Scopul

DISCUȚIILOR

Scopul discuţiilor este de a interpreta şi compara rezultatele. Trebuie subliniată importanţa biologică a rezultatelor şi relaţia lor cu ipoteza iniţială, fie că o susţin, fie că o contrazic. Rezultatele obţinute trebuie integrate cu cele din alte studii pentru a oferi o explicaţie a fenomenelor. Discuţiile pot conţine şi posibile explicaţii, enunţate ca ipoteze, pentru rezultatele neaşteptate.

Formate academice

Statistică descriptivă

Cercetare documentată

Focus grup

Aparat critic

Trebuie să menţionaţi un alt autor de câte ori faceţi referiri la metodele, rezultatele sau concluziile lui în articolul dumneavoastră. Evitaţi citarea rezumatelor în bibliografie.

Parteneri

Coeziune

Există anumite elemente pe care redactarea academică coezivă ar trebui să le conțină. Pentru a vă asigura că toate obiectivele și ipotezele cercetării, metodologiile și argumentele de susținere sunt la locul potrivit și conectate cu tranzițiile necesare, solicitați o ofertă personalizată.

TEXT

Relevanța referințelor

Nu toate referințele sunt la fel de credibile. Există un set de criterii pe care acestea trebuie să le urmeze. Dacă consultați un articol științific sau un tratat care nu este suficient de fiabil, acest lucru va submina argumentul articolului dvs. și va reduce nota. Într-un serviciu de redactare de lucrări profesionale, experții știu totul despre alegerea surselor potrivite și referirea corespunzătoare a acestora.

TEXT

Tipuri de abordări

Chiar dacă la prima vedere nu este evident, există o diferență între abordările argumentative, tip răspuns, tip aplicație și creative în redactarea articolului științific. Tipul articolului determină de obicei conținutul acestuia. Dacă nu sunteți sigur ce să inserați în text, consultați un expert în domeniul dvs.

TEXT

Rezumatul articolului

Este primul lucru care determină dacă articolul dvs. este convingător sau nu. Este o singură propoziție care reprezintă ideea principală a articolului și cuvintele-cheie declarate, în jurul cărora gravitează articolul dvs.

Ce informații avem nevoie, pentru a colabora?

Alegeți tipul de document, formatul de citare, termenul limită, numărul de pagini și nivelul de dificultate.