Controlul calității

Departamentul nostru de control al calității documentează procedurile care controlează fiecare fază a procesului de prestare de servicii, definind un standard concret privind posibilitatea de acceptare a fiecarei caracteristici de calitate a documentelor livrate către clienții noștri.

Politica asumată

Politica asumată în domeniul calității guvernează toate operațiunile noastre, astfel încât să oferim produse și servicii de calitate înaltă la prețuri competitive, produse și servicii care să satisfacă cele mai riguroase standarde.

Întreaga noastră activitate este desfășurată în conformitate cu liniile directoare ale Sistemului de Management al Calității în conformitate cu EN ISO 9001:2008+AS9120, sistem implementat de organizația noastră.

Activitatea de control al calității

Procesul de control

Procesul de control la nivelul societăţii are loc pe toate nivelele: management, calitate, marketing, administrativ, producţie, resurse umane. Pentru acestea sunt elaborate o serie de reguli, ordine interne, directive de către fiecare şef de departament, conform hotărârilor şi directivelor conducerii societăţii.

Standarde

Întrucât societatea are implementată ISO 9001 al managementului, respectiv sistemul de calitate Qualicoat pentru produsele şi serviciile realizate, procesul de control este un element foarte important în funcţionarea societăţii, acesta fiind regulat verificat în cadrul auditului intern, cât şi cel extern

Implementare

S-au făcut eforturi financiare, organizatorice şi administrative considerabile pentru implementarea normelor amintite astfel că procesul de control este realizat cu foarte multă responsabilitate şi răspundere, fiind iniţiată înfiinţarea unui departament special pentru aceasta.

În prezent

În prezent activitatea de control a calității are loc la nivelul conducerii societății. Clienții noștri urmăresc satisfacția propriilor cerințe în urma achiziției, combinând caracteristicile dorite cu prețuri de achiziție convenabile.

Referințe încrucișate

Atunci când se proiectează o documentație, în majoritatea cazurilor se utilizează referințele încrucișate pentru a descrie relaționările dintre documente. Exploatarea unor astfel de documente este facilă permițând cititorului să navigheze cu ușurință între documente atunci când dorește să studieze sau să clarifice un anumit subiect.

 

Întreținerea documentelor

Întreținerea documentelor este însă mai dificilă atunci când se folosesc referințe încrucișate. Este nevoie de un management bun al modificărilor în sensul că trebuie să existe o modalitate eficace de identificare a aparițiilor unei referințe modificate astfel încât acestea să poată fi actualizate integral.

Stabilirea

unui ciclu de revizuire

Stabilirea unui ciclu de revizuire în procedura de control al documentelor are menirea de a ajuta autorii documentului la îmbunătățirea continuă a documentației rezultate.

Documentații

Soluții optime

Referențieri

Planificare

Revizie

Cea mai importantă condiție de implementare unui proces eficace de control al documentelor este proiectarea unei documentații bune.

Parteneri

Standarde

Standardul implementat de noi lasă libertate totală cu privire la proiectarea procesului de control al documentelor și alegerea infrastructurii de suport.

TEXT

Irelevanță

Din punctul de vedere al standardului este irelevant faptul ca un conținut este organizat într-un singur document cu corp principal și anexe sau într-o colecție de documente.

TEXT

Relevanță

Relevant este doar ca documentele să fie ultima versiune și identificabile cu ușurință, facilitând astfel proiectarea procesului de control al documentelor și alegerea infrastructurii de suport.

TEXT

Procesul de control

Este important ca la proiectarea procesului de control să fie analizată cu atenție problema modului de organizare al documentelor și cea a codificării acestora.

Soluția aleasă de noi este:

Gestiunea manuală a documentelor; gestiunea documentelor prin intermediul unor instrumente de prelucrare electronică a datelor (foi de calcul, baze de date, aplicații dedicate, etc.); gestiunea documentelor prin intermediul unor sisteme informatice specializate.